Övning inför RUR i Skara i oktober
Datum: Lördag den 29 september 2018
Plats: Brämhults förs.hem, Borås
Tid: 10.00
Upplysningar: Sofia Falk
Telefon 070-3473517
E-post sofia.falk@svenskakyrkan.se
ANMÄLAN
Datum:
Ämne:
Namn:
E-postadress:
Adress:
Postnr:
Postort:
Telefon:
Antal deltagare:
 
SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Information om personuppgiftsbehandling och kakor
 
  
 
Sveriges Kyrkosångsförbund - Svenska kyrkans eget körförbund sedan 1925