Engelsk katedralmusik
REPERTOAR:
John Stainer - Hur ljuvligt är att höra stegen
C C Scholefield - Den dag du gav oss Gud är gången
John Goss - Psalm 23 - Den gode Herden

Samuel Wesley - Saliga äro de barmhärtiga
Charles V Stanford - Magnificat i C-dur och Nunc dimittis i C-dur
Edward Elgar - Ave verum corpus

Charles V Stanford - Jubilate I B-dur och Agnus Dei
George Rathbone - Rejoice in the Lord alway

Vi tror att många av dessa sånger är välbekanta för er och de är alla av måttlig svårighetsgrad. De tre första återfinns i samlingen ”Min själ prisar Herren” och de fyra nästa är hämtade ur ”Engelsk körmusik”. Dessa körböcker med engelsk körmusik gavs ut av Verbum i slutet av 1970-talet och såldes i mycket stora upplagor, vår gissning är att de återfinns i de flesta kyrkokörers bibliotek. De sista sångerna av Stanford finns kostnadsfritt att hämta på ”nätet” (cdpl.org), endast den sista sången av Rathbone måste inköpas. Dock är även denna pigga sång vanlig och finns säkerligen hos många körer. Till er som inte har tillgång till, eller kan låna, de engelska körböckerna har vi ett antal som ni kan låna den första repetitionen.

Till repetitionerna tar ni med er egen matsäck men konsertdagarna ordnar vi mat och kaffe. Kostnaden för att vara med är 100 kr som betalas till respektive kyrkosångsförbund.

Hoppas att ni tycker att detta låter inspirerande och vill vara med. extra roligt med körer från såväl Bohuslän och Göteborg som från Sjuhäradsbygden som kommer att sjunga tillsammans. Anmälan senast 26 mars till:
Datum: 19 maj - 29 september 2018
Plats: Fässbergs k:a och Caroli k:a
Tid: 17.00
Sista anmälningsdag: 26 mars 2018
Avgift: 100
Upplysningar: Carl-Gustaf Ekström
Telefon 033-179459
E-post carl-gustaf.ekstrom@svenskakyrkan.se
ANMÄLAN
Datum:
Ämne:
Namn:
E-postadress:
Adress:
Postnr:
Postort:
Telefon:
Antal deltagare
per stämma:
Sopran:
Alt:
Tenor:
Bas:
 
SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Information om personuppgiftsbehandling och kakor
 
  
 
Sveriges Kyrkosångsförbund - Svenska kyrkans eget körförbund sedan 1925